Hökarängens Dag den 25 maj … Programmet …

För att undvika kaos och för att evenemanget ska bli så trevligt som möjligt för alla så finns följande enkla ordningsregler för dig som vill sälja på loppis:

1. Ingen bokning eller tingning av platser kan göras innan evenemanget.

2. Arrangören delar ut och anvisar plats från kl 09.00 på lördag. De som försöker ta en plats dessförinnan kommer behöva flytta på sig till den plats arrangören anvisar. Detta gäller alla! Bord ska arrangeras på det sätt arrangören anvisar. Storleken per plats är 2-3m2. Platserna är denna dag gratis.

3. Bilar får inte köras in på gågatan.

4. Inga bord eller saker får placeras på det tillgängliga stråket utmed gågatan, på ramper eller på sådant vis att entréer till verksamheter och bostäder utmed gågatan hindras eller döljs. Visa hänsyn och tänk på att alla oavsett funktionsnedsättning ska ha möjlighet att delta i evenemanget.

5. Se till att du är förberedd att försäljningen ska pågå under hela evenemanget dvs kl 11.00-16.00. Platsen ska sedan vara utrymd och städad till 17.00. Allt skräp tas med hem.

Välkomna!