VIKTIG INFORMATION TILL DIG SOM DRIVER FÖRETAG!

Just nu pågår ett intensivt arbete både nationellt, regionalt och lokalt med att ta fram åtgärder och stöd i syfte att minska de ekonomiska konsekvenser som coronaviruset Covid-19 medför för näringslivet och oss företagare. Nedan hittar du aktuell information till företag från flera myndigheter. Tyvärr har varken Region Stockholm eller Stockholms stad någon jättebra samlad information ännu till oss företagare.

 

STÖD FRÅN ALMI

Almi tillhandahåller finansiering och affärsutveckling till små och medelstora företag och finns tillgängligt för företag som drabbas av krisen. Almi har samtliga kontor öppna och står redo med sin kompetens och expertis för att stötta företag som behöver hjälp.

https://www.almi.se/information-med-anledning-av-coronavir…/

 

STÖD FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Här kan du läsa mer om personalomställning med anledning av coronaviruset. Regler och stöd kring behov av att säga upp eller permittera anställda.

https://arbetsformedlingen.se/…/2020-03-19-saga-upp-persona…

 

STÖD PÅ VERKSAMT.SE

Verksamt.se är en nationell webbplats drivs av Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket. Här finns samlad information från myndigheter om covid-19, som är viktigt för dig som företagare att känna till.

https://www.verksamt.se/…/56_INSTANCE_…/10183/NYHET_CORONA_2

 

ANSTÅND MED ATT BETALA SKATT

Med anledning av coronaviruset bevakar Skatteverket regeringens förslag till åtgärder för att stödja företag som drabbas ekonomiskt genom nya möjligheter till anstånd med betalning. I väntan på ändringar i lagstiftningen om anstånd kan företag (och privatpersoner) som har fått tillfälliga betalningsproblem söka anstånd med betalning hos Skatteverket – detta oavsett vilket skatteslag eller när skatten förföll till betalning. Tiden för anståndet varierar men sätts i normala fall till två månader. Betalningstiden kan förlängas upp till fyra månader och det kan finnas möjlighet till ytterligare förlängningar efter det.

https://skatteverket.se/…/anstandmedskattebetalning.106.233…

 

KORTTIDSPERMITTERING

Om du har anställda och till följd av coronaviruset är hårt pressad kan du få ekonomiskt stöd. Stödet kallas för korttidspermittering. Du kan söka stödet från den 7 april 2020 och det kommer gälla retroaktivt från den 16 mars 2020.

Korttidspermittering innebär att en anställd går ner i arbetstid och lön istället för att du behöver säga upp personen. Kostnaden delas mellan dig som arbetsgivare, den anställda och staten. Staten kommer ta 75 procent av kostnaden och den anställda kan få ut upp till 90 procent av sin lön.

https://tillvaxtverket.se/…/samla…/korttidspermittering.html

 

SMITTBÄRARPENNING, RESEERSÄTTNING, SJUKPENNING OCH ERSÄTTNING FÖR VAB

Om du inte får arbeta på grund av att du är smittad eller kan vara smittad av en allmänfarlig sjukdom kan du få smittbärarpenning. Du kan också ha rätt till ersättning för resor som du behöver göra, till exempel i samband med läkarundersökningar.

https://www.forsakringskassan.se/coronavirus

 

KARENSAVDRAG

För att minska smittspridningen av coronaviruset och covid-19 kommer karensavdraget för sjuklön och sjukpenning tillfälligt tas bort. Det är staten som står för kostnaderna för de tillfälliga reglerna. De nya reglerna gäller från den 11 mars till och med den 31 maj 2020. Du som arbetsgivare ska göra karensavdrag som vanligt. Även du som egenföretagare kommer att kompenseras för en karensdag.

Åtgärden innebär att den anställde i efterhand får söka ersättning för den första dagen i sjukfallet från staten. Ansökan görs retroaktivt till Försäkringskassan.

https://www.forsakringskassan.se/…/coronaviruset-det-har-ga…

 

CORONAVIRUSET OCH STOCKHOLMS FÖRETAGARE – INFORMATION FRÅN STOCKHOLMS STAD

Ganska tunt med information om stadens åtgärder men lite information finns exempelvis om tillstånd för uteserveringar och kulturstöd.

https://start.stockholm/…/coronaviruset-och-stockholms-for…/