seniornet

SENIORNET SWEDEN

Det är aldrig för sent att lära

Seniornet Hökarängen är en förening för dig som är 55+,
som vill komma med i IT samhället och inte sitta utanför.Det är aldrig försent att lära. 

Klubbens huvudsakliga uppgift är att aktivt medverka 
för att överbrygga IT klyftan i samhället. 
Vi har kurser i allt från att slå på datorn till att göra hemsidor. 

Verksamheten är helt ideell. 
Handledarna är personer med relativt goda datakunskaper. 
I den mån kunskapen hos handledarna räcker till, så hjälper 
till med att lösa problem med medlemmarnas egena datorer. Vårt motto: Äldre lär Äldre.Verksamheten bedriver vi i Hökarängsskolan.

Kontakt

 

För mer info,kontakta :Ulf: 070 275 79 09


Bengt:   070 456 17 72

Email :  seniornet hökarängen