ZOEN AB

Zoen ab ägs och drivs av landskapsarkitekt Staffan Tapper. Företaget startade 2011 och erbjuder tjänster inom landskapsarkitektur, landskapsanalys, stadsutveckling, projektledning och ljusdesign.

Staffan har lång erfarenhet av planering, gestaltning och projektering i såväl stora stadsplane- och infrastrukturprojekt som i mindre uppdrag i både offentliga och privata miljöer. Från 2001 till 2011 arbetade Staffan som konsult på Landskapslaget (2001-2007) och Tengbom (2007-2011). I mars 2011 började Staffan på stadsbyggnadskontoret på Täby kommun där han har arbetat som projektledare, expert och beställare i stadsbyggnads-, park- och infrastrukturprojekt. Från och med den 15 april 2013 driver han Zoen AB på heltid.

HUR JOBBAR ZOEN?

Zoen arbetar med mjuk, medmänsklig arkitektur. I våra projekt lägger vi fokus på såväl beställarens som brukarens krav, förväntningar och önskemål. Vi arbetar för att få en smidig, snabb och kostnadseffektiv process där beställarens nytta och nöjdhet står i fokus.

Vi har ett stort nätverk och samarbetar med flera både större och mindre arkitekt- och teknikkonsultföretag.

Våra uppdragsgivare är bland annat bostads- och fastighetsbolag, kommuner, byggbolag, arkitekt- och teknikkonsultföretag, landsting och bostadsrättsföreningar.

VAD BETYDER ZOEN?

Zoen står för flera saker – på japanska betyder zoen landskapsarkitekt och på holländska puss. Zoen är också ett anagram för det engelska ordet zone.

Kontakt

 
Besöksadress : 

Sirapsvägen 3
123 56 Farsta

Mobil : 073-339 06 45

Mail : staffan.tapper@zoen.se