FARSTA LÅS

Farsta Lås AB är ett auktoriserat Låssmedsföretag med mångårig erfarenhet. Farsta Lås AB grundades 1967 och har bedrivit sin verksamhet över hela Storstockholm och Mälardalen under mer än 40 år, vi är med andra ord ett starkt och solitt företag, detta visar sig bl.a igenom våran trippel A rating, som vi haft dom senaste 6 åren på rad, av Sveriges totalt 305348 aktiebolag, är vi ett av 40533 företag som tilldelats denna utmärkelse för högsta kreditvärdighet.

Vårt företag består av välutbildade säkerhetstekniker. Målet vid all projektering är att tillvarata kundens behov av bekväm säkerhet samtidigt som försäkringsbolagens krav på intrångsskydd och räddningstjänstens krav på säker utrymning tillgodoses, detta är ibland en väldigt komplicerad uppgift.

Vår affärsidé är att medverka i de främsta leden när det gäller säkerhet och installationer och att stå till tjänst med service och produkter av bästa kvalitet för att förebygga inbrott och skadegörelse. Risken för inbrott kan begränsas kraftigt med hjälp utav väl planerad låsning.

Våra kunder finns bl a inom butiker, fastighetsförvaltningar, statliga och kommunala verk, industrier, byggare, försäkringsbolag, samt privatpersoner. Farsta Lås AB är ett företag med stort kunnande inom behovsanpassade säkerhetslösningar, inget objekt är för stort eller för litet för oss. Vi följer även utvecklingen av lås och andra säkerhetsprodukter i takt med att samhället förändras och nya säkerhetsbehov uppstår.

Det gäller också att motsvara myndigheternas krav och att hitta en funktionslösning som tillgodoser bägge parters önskemål.

 

 

Kontakt

Adress:
Pepparvägen 3
123 56 FarstaMail:
info@farstalas.se

Telefon:
08-6045050